Verkkosivun käyttöehdot

Käyttämällä tätä verkkosivua sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä
käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Käyttöehtoja sovelletaan Oy Verman Ab:n (”Verman”)
ja sen brändien verkkosivuihin (yksin ja yhdessä ”Vermanin verkkosivut”). Tutustu huolellisesti
näihin käyttöehtoihin aina, kun käytät Vermanin verkkosivuja.
Käyttämällä Vermanin verkkosivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia
käyttöehtoja. Koska Verman voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan
säännöllisesti näihin käyttöehtoihin.

Immateriaalioikeudet

Vermanin verkkosivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Verman pidättää itsellään
kaikki oikeudet Vermanin verkkosivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai
verkkosivuilla toisin mainita. Vermanin verkkosivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai
tallentaminen on kiellettyä ilman Vermanin etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta
erikseen mainittuja poikkeuksia.
Vermanin jälleenmyyjät ja yhteistyökumppanit saavat käyttää kuva- tai materiaalipankin aineistoa
kerrottaessa Vermanin tuotteista sähköisessä tai painetussa mediassa sekä tuotemainosten
yhteydessä. Lisäksi kuvapankin aineistoa on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin, sillä
edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.
Muutoin tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.
Vermanin verkkosivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista
käyttöä varten.

Tuotteiden saatavuus

Verman ei myy verkkosivuilla esiteltäviä tuotteita suoraan kuluttajille, joten tuotteiden esittely
Vermanin verkkosivuilla ei ole tarjous niiden myymisestä. Tiedot, jotka koskevat tuotteiden
saatavuutta tai soveltuvuutta, tulee selvittää ennen ostoa jälleenmyyjiltä.

Vastuuvapauslauseke

Kaikki Vermanin verkkosivujen sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on”, ilman
minkäänlaisia takuita.  Verman ei takaa Vermanin verkkosivujen keskeytyksetöntä tai virheetöntä
toimintaa eikä vastaa verkkosivujen saatavuudesta. Verman varaa itselleen oikeuden milloin
tahansa ilman erillistä ilmoitusta muokata verkkosivuja tai niiden sisältöä tai estää pääsyn sivuille
kokonaan tai osittain.
Vermanin verkkosivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille
sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset
käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Vermanilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen

sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin
Vermanin toimesta eikä Verman vastaa niiden sivujen sisällöstä.
Verman ei vastaa Vermanin verkkosivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai
välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai
tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Verman ei ole vastuussa
Vermanin verkkosivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai
välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon
menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Verman ei myöskään vastaa
tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti
aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista.

Käyttäjän antamat tiedot

Lähettämällä aineistoa tai tietoja Vermanille esimerkiksi sähköpostitse tai Vermanin verkkosivujen
verkkolomakkeen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää
aineisto tai tiedot Vermanille sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai
kolmannelle osapuolelle. Lisäksi käyttäjän tulee varmistaa, että lähettämänsä aineisto tai tiedot
eivät ole laittomia, hyvien tapojen vastaisia tai muuten julkaistavaksi kelpaamattomia ja että
ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen
aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.
Verman ei ole vastuussa verkkosivujensa käyttäjien lähettämän aineiston tai tietojen sisällöstä.
Verman voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston tai tiedot
verkkosivuiltaan.

Henkilötietojen käsittely ja evästeet

Verman noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Vermanin verkkosivuilla käytetään evästeitä, joiden avulla kerätään tietoa Vermanin verkkosivujen
käytöstä. Tietoja käytetään muun muassa Vermanin verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseksi,
käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen.
Lisätietoja evästeistä ja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Evästekäytännöstä ja Vermanin
verkkosivujen tietosuojaselosteesta.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kysymykset ja huomautukset

Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset pyydetään ystävällisesti lähettämään
osoitteeseen info@verman.fi .